yoga sutra stüdyo

2

5 BEDEN / KOSHALAR

Kosha Sanskritçe kılıf anlamına gelmektedir. Yoga felsefesinde varlığımız Pancha Kosha denilen 5 bedenden oluşmaktadır. Kosha tanımının ilk kez Upanishad’lardan Taittiriya Upanishad’da geçtiği söylenmektedir. Ve ruhu / özü saran bu kılıfların üzerinde çalışarak bu kılıfları arındırarak gerçek benliğimize ruhumuza ulaşırız.

Annamaya Kosha (Fiziksel/ Besin Kılıfı)

Fiziksel beden,deri, kas, kemik,  tendonlar, bağlar, iç organlar ve sinir sistemini içerir, somut olan bedendir.

Satvik beslenme ve fiziksel egzersiz; kasları esneten, gücü ve dayanıklılığı arttıran asanalarla ( dolaşım sistemi ve iç salgı bezlerini uyararak) bu beden üzerinde çalışılır.

Pranamaya Kosha (Enerji kılıfı)

Prana nefes yaşam gücü anlamlarına gelir ve pranamaya kosha ise enerji bedenidir. Fiziksel bedenden içeri doğru ilerledikçe bedenler daha süptilleşir. Enerji bedeni sadece bireysel enerji değil diğer bedenlerden gelen enerji akışını da hissettiğimiz yerdir.

Enerji bedeni için; prana nefes üzerine çalışmalar yapılır.  Bu kosha hastalıkların başladığı koshadır. Yoga pratiklerinde derinleştikçe bu bedeni daha net fark ederiz.

Manomaya Kosha (Akıl kılıfı)

5 duyu organımızla algıladığımız tüm bilgileri  bu akıl kılıfıyla şekillendiriliriz. Ve bu şekilde oluşan düşünceler, hayaller, inançlar, duygular tamamı bu koshadadır.

Zihnin dalgalanmalarını arındırmak için odaklanma ve konsantrasyon çalışmaları yapılabilir. Zihne odaklanmak, zihni sakinleştirmek ve git gide bu süreleri uzatmak üzerine çalışmalar yapılabilir.

Vijnanamaya Kosha (Bilgelik /Sezgisel kılıf)

Astral/psişik bedendir. Son 3 çakrada (Vishudda çakra, Ajna çakra ve Sahasrara) bulunan nedensel aklın ilk kılıfıdır. Düşünce ve egodan arınarak olanı olduğu gibi netlikle bilme halidir. ( Duru görü, iç ses vb. olarak tanımladığımız içimizdeki bilgelik) bu bedene ulaşmak için derin meditasyon çalışmaları yapılır.

Anandamaya Kosha(Mutluluk/Anlamsal Kılıfı)

En derinde olan ilahi  bedendir. Bu bilinç seviyesi gerçek benlikle bütünleşme halidir. Samadhi aşamasıdır.

 

“Başkalarını anlamak bilgeliktir, kendini anlamaksa aydınlanmaktır.’’ Lao Tzu