yoga sutra stüdyo

2

Elementler

Evrenin dört temel element  ve bu elementlerin birleşimiyle yaratıldıklarını söylerler. Bu dört element dört temel enerjiyi sembolize eder ve evrenden Dünya’mıza kadar her şey bu elementlerin farklı şekilleriyle meydana gelmiştir.

Yogadaki elementler Toprak, Ateş, Su, Hava ve Eter (boşluk)’tır Doğanın birbirini tanımlayan özellikleridir, ateş suyun zıtı, toprak da havanın zıtıdır. Su ve toprak yerçekimine tabii olmasına rağmen, hava ve ateş yerçekimine bağlı değildir.

Her  element bedenin farklı yapılarından sorumludur, ve bedenimizdeki enerji merkezleri olan çakralarımız ile eşleşir.

 

.Bu elementler, yaşamın her noktasında bulunurlar. Zihin, ruh ve fiziki bedeni dengede tutmak için bu elementleri de dengede tutmak gerekir. Tamamen uyum içinde olan evrenin, küçük noktaları olan bizler elementlerimizdeki dengesizlikle çabuk etkileniriz. Her elementin temsil etti organ ve bölge vardır. Bu elementlerin dengesi çakralarımızı da etkiler ,auramızda yırtık oluşturabilir bu durumda bizim fiziki bedenimizde dengesizliklere sebep olur. Bu elementleri dengeleyen yoga pozları, nefes ,meditasyon bizlere hem kendi içimizde hem de çevremizle sağlıklı ve dengeli bir bütünlük kurma şansı verir. Yoga beden farkındalığıyla, elementler üzerindeki enerji  ve his duyusuna  dair bilgi verir.

Peki nedir bu 5 element inceleyelim

Toprak elementi

Kök çakra ile ilişkili Toprak elementi yaşamdaki varlığımızı temsil eder Bedendeki toprak elementi, vücudumuz için ham elementlerin geldiği yer olan dünya ile bağlantımızı simgeler. Toprak Elementi; maddi dünyayı, verimliliği, köklenmeyi, bağ kurmayı simgeler. Köklenme hissi veren tüm asanalar ve bedenin alt bölgelerindeki çakralara ulaşan tüm duruşlar toprak elementine hizmet eder. Eğer toprak elementiniz zayıfsa uyumsuzluk, kuvvetli bağlar kuramama, ait olma hislerinde eksiklik gibi etkiler ortaya çıkabilir. Bu elementlerden biri düşükse ve yüksekse somut anlamda hayatımızda tezahür eder. Toprak elementi vücutta sert bölgelerimizi temsil eder. Diş ,tırnak, saç, dizler, ayaklar,  (kemikler) bu organlara örnektir.

Toprak elementi için meditasyon çok önemlidir. Meditasyonun amacı duyulara tutunmadan gözlemleme hali, hareket edebilecekken sabit kalma hali, zihnin işlevine tanıklık etme hali, koşuşabilecekken susma hali, duyuların ötesine geçmek açısından çok faydalıdır.

Hal böyleyken toprak elementimizi dengeleyecek yoga asanaları köklenme ile ilintilidir. Tadasana , Vrkasana, Garudasanagibi asanalar köklenmeyi ve toprak elementini dengeye çağıran duruşlardır.

Su elementi

Su elementi sacral çakra ile bağlantılıdır. Bedende  hissedildiği yer itibariyle hareketin, dengenin ve değişimin merkezi olarak tanımlanır. Değişmek , dönüşmek ve zırhları bırakmak ,yaratıcı olmak, ilham duygusu, sezileri, bilinçaltını, sevgiyi, arınmayı, hayalleri simgeler, su elementinin konularıdır. Su elementi bedende akmaya devam ettikçe sağlık mümkündür. Kan  akışını hızlandırarak  bedenin belirli noktalarına asanalarla yönlendirerek su elementini dengeye çağırırız. Haliyle su elementini temsil eden vücutta akışkan olan organlardır. Kan , lenf, tükürük bezleri ,sacral bölge organları su elementi ile ilintilidir. Zaman zaman pratikler hareketler arasındaki geçişi de kapsar.

Su  elementi dengede olduğunda hareket ve değişimi zarifçe kabul edebiliriz.  Eğer su elementiniz zayıfsa bedensel sorunlar, kendinize acı çektirme gibi haller, bilinç altında yoğun problemlere işaret edebilir. Unutmayalım ki  su elementi, ruhun evrensel sembolüdür.

Vinyasa akış demektir su elementini dengeye çekmek için meditasyon ve vinyasa akışları çok önemlidir.

Ateş elementi

Ateş elementi manipura yani güneş çakra ile bağlantılıdır. Hayatta kalma, aksiyon alma, fikirleri hayata geçirme ,güven, cesaret , yaptığı işlerde görünür olma ateş elementinin konularıdır. Ateş elementi özveri, disiplin ve adanmışlıkla dönüşümü simgeler. Bedende sindirim sistemi ve iç ısı üretimi ile ilişkili karın bölgesinde hissedilir. Dolayısı ile bağlantılı organları sindirim sistemi organlarıdır. Karın  kasların aktif kullanımı bizi içimizdeki kıvılcımı ve enerji kilitlerini aktive etmek bu bağlamda içsel ateşi yakmamızı sağlar. Ateş, yükseltendir ve her zaman yukarıya doğru hareket eder. Manipura  aynı zamanda güç, sezgi ve özgürlük merkezimizdir. Canlılığı, hareketi, parlaklığı, dışa dönüklüğü, simgeler. Eğer ateş elementiniz zayıfsa eyleme geçmekte zorlanmalar, cesaret eksikliği, fiziksel enerjide düşüş, liderlik vasıflarında zayıflık gibi etkiler ortaya çıkabilir.

Yogada core bölgesini aktif olarak  kullandığımız asanalar içsel ateşimizin parlaması için etkili olacaktır. Özellikle Plank, Navasana ve Adho Mukha Vrksasana, çaturanga, urdva mukha svanasana,gibi duruşlar ayrıca kapalabathi nefesi ateş etementini dengeye çağırmak için önemlidir